ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายประยูร ศรีสมชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/03/2013
ปรับปรุง 15/01/2020
สถิติผู้เข้าชม 418394
Page Views 534626
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา กุดค้าว กุฉินารายณ์
2 โรงเรียนบ้านหนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์
3 โรงเรียนบ้านโคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์
4 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรพ์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
5 โรงเรียนบ้านวังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์
6 โรงเรียนบ้านห้วยแดง กุดหว้า กุฉินารายณ์
7 โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ กุดหว้า กุฉินารายณ์
8 โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง กุดหว้า กุฉินารายณ์
9 โรงเรียนกุดหว้าวิทยา กุดหว้า กุฉินารายณ์ 043133521
10 โรงเรียนจุมจังพลังราษฏร์ จุมจัง กุฉินารายณ์
11 โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ จุมจัง กุฉินารายณ์
12 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ จุมจัง กุฉินารายณ์
13 โรงเรียนบ้านนาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์
14 โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ จุมจัง กุฉินารายณ์
15 โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์
16 โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ นาขาม กุฉินารายณ์
17 โรงเรียนโนนคำวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์
18 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์
19 โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง นาขาม กุฉินารายณ์
20 โรงเรียนนาขามวิทยา นาขาม กุฉินารายณ์ 043-814286
21 โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี นาโก กุฉินารายณ์
22 โรงเรียนนาโกวิทยาสูง นาโก กุฉินารายณ์
23 โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ นาโก กุฉินารายณ์ 043850972
24 โรงเรียนสามัคคีบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
25 โรงเรียนบ้านกกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์
26 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 บัวขาว กุฉินารายณ์
27 โรงเรียนกุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์
28 โรงเรียนแสงนิลทวนทองวิทยา บัวขาว กุฉินารายณ์
29 โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) บัวขาว กุฉินารายณ์
30 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์
31 โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว บัวขาว กุฉินารายณ์ (043)133729 ผอ 0801936192
32 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา บัวขาว กุฉินารายณ์
33 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) บัวขาว กุฉินารายณ์ (043) 851194
34 โรงเรียนบัวขาว บัวขาว กุฉินารายณ์
35 โรงเรียนบ้านดงมัน สมสะอาด กุฉินารายณ์
36 โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ สมสะอาด กุฉินารายณ์
37 โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม สมสะอาด กุฉินารายณ์
38 โรงเรียนบ้านบึงทอง สามขา กุฉินารายณ์
39 โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
40 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สามขา กุฉินารายณ์
41 โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์
42 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สามขา กุฉินารายณ์
43 โรงเรียนบ้านคุย สามขา กุฉินารายณ์ 043-890057
44 โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
45 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์
46 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ หนองห้าง กุฉินารายณ์
47 โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร หนองห้าง กุฉินารายณ์
48 โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
49 โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
50 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
51 โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
52 โรงเรียนบ้านจอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
53 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์
54 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
55 โรงเรียนบ้านโนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
56 โรงเรียนบ้านกลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
57 โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
58 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์
59 โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ แจนแลน กุฉินารายณ์
60 โรงเรียนแจนแลนวิทยา แจนแลน กุฉินารายณ์ 043850025
61 โรงเรียนโรงเรียนพุทธปัญญา แจนแลน กุฉินารายณ์ 045-428779
62 โรงเรียนบ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง 09-5764138
63 โรงเรียนบ้านดินจี่ ดินจี่ คำม่วง
64 โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) ดินจี่ คำม่วง
65 โรงเรียนบ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง
66 โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา ทุ่งคลอง คำม่วง
67 โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ ทุ่งคลอง คำม่วง
68 โรงเรียนอนุบาลจันทวรรณ ทุ่งคลอง คำม่วง
69 โรงเรียนโป่งนกเปล้า ทุ่งคลอง คำม่วง
70 โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง
71 โรงเรียนคำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง
72 โรงเรียนนาทันวิทยา นาทัน คำม่วง
73 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล นาทัน คำม่วง
74 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง
75 โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา นาทัน คำม่วง
76 โรงเรียนบ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง
77 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว นาทัน คำม่วง
78 โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา นาบอน คำม่วง
79 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน คำม่วง
80 โรงเรียนทุ่งมนราษฎร์บำรุง นาบอน คำม่วง
81 โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม นาบอน คำม่วง
82 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ นาบอน คำม่วง
83 โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
84 โรงเรียนบ้านหนองม่วง เนินยาง คำม่วง
85 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา เนินยาง คำม่วง
86 โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม เนินยาง คำม่วง
87 โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ โพน คำม่วง
88 โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม โพน คำม่วง
89 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง
90 โรงเรียนบ้านวังเวียง นาคู นาคู
91 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) นาคู นาคู 043817248
92 โรงเรียนอนุบาลพรบิดา นาคู นาคู 043126722
93 โรงเรียนบ้านนาคู นาคู นาคู
94 โรงเรียนบ้านชาด นาคู นาคู
95 โรงเรียนนาสีนวลวิทยา นาคู นาคู
96 โรงเรียนอนุบาลวรสาร นาคู นาคู
97 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว นาคู
98 โรงเรียนบ้านม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู
99 โรงเรียนนางามวิทยา บ่อแก้ว นาคู
100 โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร บ่อแก้ว นาคู
101 โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร ภูแล่นช้าง นาคู
102 โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น ภูแล่นช้าง นาคู
103 โรงเรียนบ้านโนนศาลา ภูแล่นช้าง นาคู
104 โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง ภูแล่นช้าง นาคู
105 โรงเรียนบ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู 043-890016
106 โรงเรียนบ้านจอมศรี สายนาวัง นาคู
107 โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม สายนาวัง นาคู
108 โรงเรียนบ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู
109 โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู
110 โรงเรียนโคกนาดี โนนนาจาน นาคู
111 โรงเรียนบ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู
112 โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) โนนนาจาน นาคู
113 โรงเรียนบ้านจาน โนนนาจาน นาคู
114 โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา โนนนาจาน นาคู
115 โรงเรียนอนุบาลขวัญฤทัย นามน นามน
116 โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ นามน นามน
117 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นามน นามน
118 โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ นามน นามน
119 โรงเรียนเย็นสยามวิทยา นามน นามน
120 โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง นามน นามน
121 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน
122 โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ ยอดแกง นามน
123 โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง นามน
124 โรงเรียนหนองโพนสูง ยอดแกง นามน
125 โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร สงเปลือย นามน
126 โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ สงเปลือย นามน 043867100
127 โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน สงเปลือย นามน
128 โรงเรียนหัวงัววิทยาคม สงเปลือย นามน
129 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สงเปลือย นามน
130 โรงเรียนหนองบัวนอก หนองบัว นามน
131 โรงเรียนหนองบัวกลาง หนองบัว นามน
132 โรงเรียนหนองบัวใน หนองบัว นามน
133 โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง หลักเหลี่ยม นามน
134 โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา หลักเหลี่ยม นามน
135 โรงเรียนนามนพิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
136 โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม หลักเหลี่ยม นามน
137 โรงเรียนสังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน
138 โรงเรียนบ้านขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ
139 โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ
140 โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ ผาเสวย สมเด็จ
141 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ ผาเสวย สมเด็จ
142 โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) ผาเสวย สมเด็จ
143 โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย สมเด็จ
144 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม มหาไชย สมเด็จ
145 โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย มหาไชย สมเด็จ
146 โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา มหาไชย สมเด็จ
147 โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา มหาไชย สมเด็จ
148 โรงเรียนบ้านคำหม่วย มหาไชย สมเด็จ 01-0560597
149 โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
150 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา ลำห้วยหลัว สมเด็จ
151 โรงเรียนบ้านสร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ
152 โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ
153 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ
154 โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
155 โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม ศรีสมเด็จ สมเด็จ
156 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม สมเด็จ สมเด็จ
157 โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ
158 โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ สมเด็จ สมเด็จ (043) 861433
159 โรงเรียนหนองบัวโดน สมเด็จ สมเด็จ
160 โรงเรียนคุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ สมเด็จ สมเด็จ
161 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สมเด็จ สมเด็จ
162 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว สมเด็จ สมเด็จ
163 โรงเรียนบ้านโนนชาด หนองแวง สมเด็จ
164 โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) หนองแวง สมเด็จ
165 โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล หนองแวง สมเด็จ
166 โรงเรียนบ้านคำไผ่ หนองแวง สมเด็จ
167 โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ หนองแวง สมเด็จ 034890186
168 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองแวง สมเด็จ
169 โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ
170 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม หนองแวง สมเด็จ
171 โรงเรียนบ้านนาทัน หมูม่น สมเด็จ
172 โรงเรียนบ้านดงแหลม หมูม่น สมเด็จ
173 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา หมูม่น สมเด็จ
174 โรงเรียนแก่งพฤาชัยวิทยา หมูม่น สมเด็จ
175 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ หมูม่น สมเด็จ
176 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ
177 โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด หมูม่น สมเด็จ
178 โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล สมเด็จ
179 โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
180 โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ
181 โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ แซงบาดาล สมเด็จ 07-2227914
182 โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ 0-4389-0169
183 โรงเรียนคำเม็กวิทยา แซงบาดาล สมเด็จ
184 โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง แซงบาดาล สมเด็จ
185 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ แซงบาดาล สมเด็จ
186 โรงเรียนอนุบาลเปรมจิต ห้วยผึ้ง
187 โรงเรียนบ้านปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง
188 โรงเรียนคำบงพิทยาคม คำบง ห้วยผึ้ง
189 โรงเรียนบ้านคำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง
190 โรงเรียนบ้านหนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง
191 โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ คำบง ห้วยผึ้ง
192 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
193 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
194 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
195 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
196 โรงเรียนอนุบาลสรรพเลิศ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
197 โรงเรียนบ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
198 โรงเรียนบ้านหนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
199 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง
200 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
201 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
202 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง
203 โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869565
204 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง 043-869470
205 โรงเรียนบ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
206 โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
207 โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง
208 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง กุดปลาค้าว เขาวง
209 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
210 โรงเรียนบ้านโพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
211 โรงเรียนสมฤทัย กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง 859007
212 โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง
213 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คุ้มเก่า เขาวง
214 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คุ้มเก่า เขาวง
215 โรงเรียนเขาวงวิทยา คุ้มเก่า เขาวง
216 โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร คุ้มเก่า เขาวง (043) 859117
217 โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา คุ้มเก่า เขาวง
218 โรงเรียนบ้านดงหมู คุ้มเก่า เขาวง
219 โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ สงเปลือย เขาวง
220 โรงเรียนบ้านนาวี สงเปลือย เขาวง
221 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ สงเปลือย เขาวง
222 โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม สงเปลือย เขาวง
223 โรงเรียนบ้านกุดกอก สระพังทอง เขาวง
224 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สระพังทอง เขาวง
225 โรงเรียนโคกมะลิวิทยา สระพังทอง เขาวง
226 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขาวง
227 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง
228 โรงเรียนบ้านโพนนาดี หนองผือ เขาวง