ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายปราโมทย์ กุลเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมะยุรี สุริสาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0