ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
เอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องสมบัติจำนวนนับ โดย น.ส.นันธิญา เกรีย
ชุดเอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตสาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เรื่องสมบัติจำนวนนับ
เนื้อหา เป็น แบบฝึกหน่วยย่อย ใน เรื่อง สมบัติจำนวนนับ  พร้อม แบบทดสอบก่อน -หลังเรียน
จัดทำขึ้น เพื่อ เป็นเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สมบัติจำนวนนับ เอกสารเป็นหนังสือเล่มขนาด เล็ก A4 แบ่งครึ่ง   จัดทำโดย คุณครูนันธิญา  เกรียงมร ครูโรงเรียนนาขามวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2558,13:55   อ่าน 591 ครั้ง