ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนนาขามวิทยา วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนนาขามวิทยา วันที่ ๕-๖ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด ให้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยวิทยากรจากปปส.ภาค ๔ และ กอ.รมน. ขอเชิญผู้สนใจร่วมพิธีเปิดและให้กำลังใจเยาวชนลูกหลานท่าน ในวันที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุมรร.นาขามวิทยา
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2556,11:41   อ่าน 709 ครั้ง