ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย น.ส.นันธิญา เกรียงสมร
บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องความน่าจะเป็นนี้  เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้น ม.3 ภาคเรียนที่  2  (14 ธันวาคม 2555)
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2556,00:00   อ่าน 2524 ครั้ง