ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน
บทเรียนการ์ตูน เรื่อ สัดส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาขามวิทยา โดย คุณครูนันธิญา เกรียงสมร (1

 

     บทเรียนการ์ตูนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสัดส่วน จัดทำขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสัดส่วนมากขึ้น  โดยมีการ์ตูนเป็นตัวดำเนินเรื่อง  เพื่อให้นักเรียนมี  เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ รู้สึกว่าการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ยาก

     บทเรียนการ์ตูน  เรื่องสัดส่วน  ประกอบด้วยสองส่วน  คือส่วนของเนื้อหา และแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝน และลองทำ  เพื่อให้เกิดทักษะและความเข้าใจมากขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2556,08:30   อ่าน 6419 ครั้ง