ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมไหว้ครู และการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาขามจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของการเป็นศิษย์ที่พึงเคารพบุชาครู ซึ่งเป็นผู้อบรมสั่งสอนวิชา และอบรมสั่งสอนวินัยให้เป็นคนดี และเป็นคนเก่ง พร้อมทั้งการเลือกตั้งประธานกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นการฝึกหลักประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วย
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2556,12:40   อ่าน 854 ครั้ง