เอกสารเผยแพร่ผลงาน
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  จำนวนเต็ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โดย นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร ครูโรงเรียนนาขามวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2558,00:00   อ่าน 4630 ครั้ง