เอกสารเผยแพร่ผลงาน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน จัดทำโดย นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร  โรงเรียนนาขามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2559,21:42   อ่าน 6083 ครั้ง