เอกสารเผยแพร่ผลงาน
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ จัดทำโดย นางสาวนันธิญา  เกรียงสมร  โรงเรียนนาขามวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ดาวโหลดเอกสาร เพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/0B8uBu2dWIx05ZWpweWtieVJFZDg/view?usp=sharing

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 6120 ครั้ง