ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู

ด้วยโรงเรียนนาขามวิทยามีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครู ,งานหลังคา ,งานพื้น , งานบันได, งานฝ้า โรงเรียนนาขามวิทยา  จำนวน 1 รายการ ด้วยงบลงทุน จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ด้วยวิธีการตกลงราคา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2559,00:00   อ่าน 5017 ครั้ง