ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร สาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0933234150
อีเมล์ : nirundornsachan@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร ศรีสมชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2564
เบอร์โทรศัพท์ : 0818734105
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัคร เยาวกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายนิเวศน์ โชติบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ , ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายกง โชติจำลอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2504 - 2527
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง จงถวิล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2498 - 2504
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ : -