ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
เข้าค่ายและเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ รร.นาขามวิทยา โดยลุกเสือเนตรนารี ระดับป.๑ ถึง ป.๕
ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
รองผอ.อภิชาต อรรคอำนวย กล่าวเปิด
ลูกเสือเนตรนารีเตรียมพร้อม
ครูปิยาพร ศรีสมชัย ประจำฐาน
ครูเย็นจิต บุญครอบ
เดินทางไกล
ครูรัตติกา โชติจำลอง
ครูศิริจันทร์ ไชยเดช
ได้เวลาโชว์แล้ว
หนูก็ทำเป็นนะคะ
มาทานด้วยกันนะคะ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,10:07   อ่าน 1086 ครั้ง