ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ๒๕ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ ๒๕ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเฉลิมรัตน์ (ผอ.เฉลิมชัย รร.บ้านคุยเจ้าภาพ) โดยมีรร.ในต.นาขาม ๕ โรงและรร.บ้านคุยร่วมเข้าค่าย
ผอ.เฉลิมชัย หาญกุล ผอ.ค่าย
ทำพิธีเปิด
ผอ.ประยูร ศรีสมชัย รองผอ.อภิชาต อรรคอำนวยและคณะครู
ครูปราโมทย์ สกุลเดช
เนตรนารีเตรียมค่าย
ทำพิธีเปิดพร้อมเพรียง
กองลูกเสือรร.นาขามวิทยา สวยงาม
ฐานทดสอบกำลังใจ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,09:57   อ่าน 641 ครั้ง