ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ๑๗ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ รร.ชุมชนแจนแลน โดยมีรร.ขยายโอกาสในกลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ จำนวน ๗ โรงเข้าร่วม
คณะครูร่วมถ่ายภาพหน้าค่ายกองลูกเสือรร.นาขามวิยา
ผอ.ประยูร ศรีสมชัย รองผอ.อภิชาต อรรคอำนวย ร่วมพิธีเปิด
คุณครูชุติกาญจน์ สกุลเดช
ครูแสงอรุณ สุริสาย ประจำฐาน
ฐานกระเช้าสีดา
ครูว่าที่รต.พล บุตรศรี และครูปิยาพร ศรีสมชัย
ครูเรียมลักษณ์ จิตทวี
ครูเชิดศักดิ์ วรชิน
ศน.อุพิษ เหมือนทอง ร่วมเยื่ยมค่าย
เนตรนารีกำลังประกอบอาหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,09:46   อ่าน 1029 ครั้ง