ภาพกิจกรรม
มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา
วันที่  25  สิงหาคม 2563  โรงเรียนนาขามวิทยามอบทุนเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนชั้นเคลื่อน (รายเดิม) 15  คนๆละ 2000  บาท
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2563,10:44   อ่าน 273 ครั้ง