ภาพกิจกรรม
ประชาธิปไตยในโรงเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคือนายชยางกูร  วะสัตย์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,13:20   อ่าน 711 ครั้ง