ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เลี้ยงส่งคุณครูนันธิญา เกรียงสมร ย้ายไปโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง วันที่ 15 มกราคม 2561
คุณครูนันธิญากล่าวแสดงความรู้สึก
คณะครูเลี้ยงส่งที่โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ไหว้พระทำบุญที่วัดในหมู่บ้าน
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่บ้าน อ.นันธิญา
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,15:15   อ่าน 153 ครั้ง