ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ป.4-5
วันที่  26  ธันวาคม  2560  โรงเรียนนาขามวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือสำหรับลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ป.4-5  ที่โรงเรียน
ลูกเสือสำรอง
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2560,13:00   อ่าน 551 ครั้ง