ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แข่งศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ขอนแก่น
วันที่  20-21  ธันวาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาขามได้เดินทางไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมแอโรบิกระดับ ม.1-3
กิจกรรมสร้างค่ายลูกเสือ ม.1-3
กิจกรรมเดี่ยวโหวด ม.1-3
กิจกรรมคำคม .1-3
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560,14:47   อ่าน 149 ครั้ง