ติดต่อเรา
โรงเรียนนาขามวิทยา
หมู่ที่ 3 บ้านโนนฟองแก้ว   ตำบลนาขาม  อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทรศัพท์ 043-814286
Email : diffdrink@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน