ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สำนักงานครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 250,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง  ……6……..  เมตร                 ยาว  ……9….  เมตร                   พื้นที่   …54….  ตารางเมตร
เสา  คสล.                                              ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน 
พื้น  คสล.                                              หลังคา   คสล
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง …1…. ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   …..54….   ตารางเมตร         ราคาประมาณ   250,000  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินผ้าป่า      สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.  2548
การใช้ประโยชน์   เป็นสำนักงานครู