ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,670,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
 
ลักษณะรูปทรง   อาคารแบบ  สปช.105 / 29  (ต่อเติมชั้นล่าง ) จำนวน  12  ห้องเรียน
ขนาดกว้าง  9.00  เมตร                ยาว  54.00  เมตร                         พื้นที่   486.00   ตารางเมตร
เสา  คสล.           ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน           พื้น  คสล.                       หลังคา   มุงกระเบื้อง
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   2  ชั้น                      จำนวนห้อง  12   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   486.00   ตารางเมตร                        ราคาประมาณ   1,670,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2532
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 3