ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนมัธยม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 1,052,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารแบบ  สปช.105 / 26  (ต่อเติมชั้นล่าง ) จำนวน  6  ห้องเรียน
ขนาดกว้าง  9.00  เมตร                ยาว  36.00  เมตร                         พื้นที่   324.00   ตารางเมตร
เสา  คสล.                       ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน                       พื้น  คสล.                       หลังคา   มุงกระเบื้อง
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   2  ชั้น                      จำนวนห้อง  6   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   648.00   ตารางเมตร                        ราคาประมาณ   1,052,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2526
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-3