ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหารประชาร่วมใจ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 800,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารเดี่ยวชั้นเดียว โล่ง
ขนาดกว้าง  15.00  เมตร                          ยาว  28.00  เมตร                         พื้นที่   420.00   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.                                         ฝา   -
พื้นล่าง  คสล.                                         หลังคา   มุงกระเบื้องลอนคู่
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  1   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   420   ตารางเมตร                 ราคาประมาณ   800,000.00  บาท   สร้างเสร็จ  พ.ศ.  2558
การได้มา   ซื้อ /  สร้างด้วยเงินบริจาคในรูปแบบผ้าป่าสามัคคี
การใช้ประโยชน์   เป็นโรงอาหาร