ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำอนุบาล - ป.3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 300,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   ส้วมทรงเพิงหมาแหงน  แบบ  กส.6   จำนวน  4  ที่นั่ง
ขนาดกว้าง  2.00  เมตร                            ยาว  6.00  เมตร                          พื้นที่   12.00   ตารางเมตร
เสา  คสล.                                              ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน 
พื้น  คสล.                                              หลังคา   มุงสังกะสี
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  4   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   12   ตารางเมตร                  ราคาประมาณ   30,000.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2520
การใช้ประโยชน์   เป็นสุขาสำหรับนักเรียนชั้น  อนุบาล - ป. 3
เนื้อที่ปลูกสร้าง   12.00   ตารางเมตร