ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 129,600
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารชั้นเดียวทรงปั้นหยา  แบบ กส. 4
ขนาดกว้าง  8.00  เมตร                            ยาว  15.00  เมตร                         พื้นที่   120.00   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.                                         ฝา   ก่ออิฐฉาบปูน  1  ห้อง
พื้นล่าง  คสล.                                         หลังคา   มุงกระเบื้องลอนคู่
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  1   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   120   ตารางเมตร                 ราคาประมาณ   129,600.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.  2522
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ
เนื้อที่ปลูกสร้าง   120.00   ตารางเมตร