ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 82,520
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   บ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงทรงจั่ว ต่อหลังเป็นห้องน้ำ ส้วม และครัว จำนวน 2  ห้องนอนขนาด 2.00  x  6.00  เมตร
ขนาดกว้าง  3.50  เมตร   ยาว  9.00  เมตร   เนื้อที่ ปลูกสร้าง  31.50   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.   บนต่อไม้                                     ฝา   ไม้
พื้นล่าง  คสล.   บนไม้                                         หลังคา   มุงสังกะสี
จำนวนคูหา   -  คูหา                                จำนวนชั้น   1  ชั้น                      จำนวนห้อง  2   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   43.50   ตารางเมตร              ราคาประมาณ   83,520.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ   ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.  2520
การใช้ประโยชน์   ชำรุดรอปรับปรุง
เนื้อที่ ปลูกสร้าง  7.88   ตารางเมตร