ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน ป. 4-5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 546,210
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลักษณะรูปทรง   อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงปั้นหยา  แบบ ป. 1 ฉ  จำนวน  6  ห้องเรียน  (ชั้นละ 3  ห้องเรียน )
ขนาดกว้าง  8.50  เมตร   ยาว  27.00  เมตร   พื้นที่   299.50   ตารางเมตร
เสาล่าง  คสล.   บนไม้                  ฝา   ล่างก่ออิฐฉาบปูน  บนไม้ยาง      พื้นล่าง  คสล.   บนไม้ 
หลังคา   มุงสังกะสี       จำนวนคูหา   -  คูหา           จำนวนชั้น   2  ชั้น                      จำนวนห้อง  6   ห้อง
พื้นที่ใช้สอย   459.00   ตารางเมตร                        ราคาประมาณ   546,210.00  บาท
การได้มา   ปลูกสร้างด้วยเงินงบประมาณ  ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี  พ.ศ.  2521
การใช้ประโยชน์   เป็นอาคารเรียน  ( ปัจจุบันเป็นชั้นเรียน ป. 4 ป. 5 )
เนื้อที่ปลูกสร้าง    74.88  ตารางวา