ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 17 คน
ชื่อ-นามสกุล : อังคณา ทองศรี (แอ๋ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 250/1 หมู่ 15. ต.นาขาม. อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : Unkghana120@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พรชัย สีวันเทา (เวฟ)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 299/15 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0611197477
อีเมล์ : Pornchai.waf1779@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กฤติกา หอมพนา (เจน)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 21/8 บ.นาขาม ต. นาขาม อ. กุฉิรายณ์ จ. กาฬสินธ์ุ 46110
เบอร์มือถือ : 0984966194
อีเมล์ : janenoi@thaimail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส สายชล ตาลอรัญ (ปลา)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 163/10 บ.นาขาม ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0898262037
อีเมล์ : pong-gnop123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น ส.สุชานันท์ ตาลรุ่ง (ส้ม)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 6
ที่อยู่ : 92/10 บ.นาขาม ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0981949565
อีเมล์ : somsuchanan543@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชาติชาย ภูเดช ( ออ๊ฟ)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 2
ที่อยู่ : 16 หมู่ 4 ต. หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์มือถือ : 0989279306
อีเมล์ : chatchai339@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชิงชัย คำหงษ์สา (โต๊ด)
ปีที่จบ : 3   รุ่น : 2540
ที่อยู่ : 227/8/นาขาม
เบอร์มือถือ : 0934252043
อีเมล์ : qoom_456@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธราดลโชติสวัสดิ์ (คิว)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 352/15 บ.นาขาม ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์มือถือ : 0981248956
อีเมล์ : Taradon209@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ ประทุมชาติ (นุ่น)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 4
ที่อยู่ : 54 ม.15 ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เบอร์มือถือ : 0923932733
อีเมล์ : 1234_r@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ยุทธพงษ์ พลเยี่ยม (แอร์)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : ไม่รู้
ที่อยู่ : เมือง
เบอร์มือถือ : 0848449179
อีเมล์ : yutthapongpolyiem@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.จามจุรี จันทร์อุดม (แบ๊ก)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 34 ม. 7 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี 41280
เบอร์มือถือ : 0828450155
อีเมล์ : bag_jak123@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อัศวิน วรรณพฤกษ์ (โม)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : 3
ที่อยู่ : 59 หมู่ 15 บ.นาขาม ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์มือถือ : 0844913475
อีเมล์ : minisamoo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม